تعریف قابلیت محدودیت فروشگاه

تعریف محدودیت
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
................................................
هزینه هربار استفاده از این قابلیت ۲۰,۰۰۰ تومان میباشد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input0 ریال