ثبت قابلیت های سفارشی فرم

با حرکت نشان گر موس برروی نام فیلد ، کادری ظاهر میشود که توضیحاتی در مورد ان فیلد است
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

سایر شخصی سازی ها

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

تنظیمات مخصوص فرم

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
_________________________________
هزینه هربار استفاده از این قابلیت ۲۰۰۰۰ تومان میباشد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input0 ریال